oferta

Dowiedz się co dla Was przygotowaliśmy

Dla kogo?

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2.5 roku do 9 lat z mózgowym porażeniem dziecięcym, z ADHD, z zespołem Downa, ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami integracji sensorycznej, z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami pokrewnymi, a także z problemami natury emocjonalno - społecznej.

NASZ CEL

Głównym celem przedszkola jest dążenie do wszechstronnego rozwoju i rewalidacji społecznej dziecka oraz wsparcie rodziny w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, m. in. poprzez: rozwijanie funkcji motorycznych, obniżanie wzmożonego napięcia mięśniowego, poprawianie poczucia równowagi, rozwój pamięci, koncentracji uwagi i umiejętności werbalnego porozumiewania się czy rozwijanie umiejętności społecznych i wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości.

GOTOWOŚĆ

Aby osiągnąć założone cele w przedszkolu stosowane są metody umożliwiające wielopłaszczyznowe oddziaływanie edukacyjne na dziecko z niepełnosprawnością w zakresie polepszenia jakości życia, np.:

 1. metoda Weroniki Sherbone,
 2. metoda Christophera i Marianny Knill’ów,
 3. metoda integracji sensorycznej,
 4. metoda behawioralna,
 5. arteterapia,
 6. masaż Shantala i klasyczny,
 7. terapia z zastosowaniem kombinezonu DUNAG-02,
 8. metoda NDT-Bobath,
 9. terapia taktylna,
 10. kinestology taping,
 11. terapia ręki.

dla najmłodszych

Przedszkole prowadzi też zajęcia z wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju oraz wczesnej edukacji dzieci z zaburzeniami / zakłóceniami rozwoju, od momentu ich zdiagnozowania do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

jesteśmy przygotowani

Infrastruktura architektoniczna placówki dostosowana jest do potrzeb i możliwości dzieci oraz prowadzonej działalności. Najważniejszą zasadą przestrzeganą w placówce jest bezpieczeństwo dzieci oraz tworzenie im przyjaznego i zróżnicowanego środowiska edukacyjnego.

zajęcia dodatkowe

W ramach oferty przedszkolnej dzieci biorą udział m. in.:

 • w kynoterapii,
 • jeżdżą do stadniny koni na hipoterapię,
  uczestniczą w zajęciach muzycznych z elementami relaksacji,
 • w zajęciach prowadzonych techniką Bowena oraz Johanssena,
 • a także regularnie jeżdżą na zajęcia integracyjne z rówieśnikami z innych przedszkoli.

ramowy plan dnia

8.00 – 8.10 wspólna zabawa
8.10 – 8.30 poranny krąg
8.30 – 9.00 zajęcia specjalistyczne gr.I/ posiłek gr.II
9.00 – 9.30 zajęcia specjalistyczne gr.II/ posiłek gr.I
9.30 – 10.00 zaj. dydaktyczne gr.I/ zaj. specjalistyczne gr.II
10.00 – 10.30 zaj. dydaktyczne gr.II/ zaj.specjalistyczne gr.I
10.30 – 11.00 spacer/ ogród
11.00 – 11.30 posiłek gr.II/ zaj.specjalistyczne gr.I
11.30 – 12.00 posiłek gr.I/ zaj.specjalistyczne gr.II
12.00 – 12.30 TUS i bajkoterapia gr.II/ zaj.specjalistyczne gr. I
12.30 – 13.00 TUS i bajkoterapia gr.I/ zaj.specjalistyczne gr. II
13.00 – 13.20 zajęcia metodą Knillów
13.20 – 13.30 wspólna zabawa