Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne

SOWA

„Głównym celem przedszkola jest dążenie do wszechstronnego rozwoju i rewalidacji społecznej dziecka oraz wsparcie rodziny w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej”

REKRUTACJA – NABÓR TRWA!

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/22.
BLIŻSZE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW: 607 824 541 i 696 334 508.

NOWOŚĆ!!!
INFORMUJEMY TEŻ, ŻE ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR DO ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO, KTÓRY ROZPOCZNIE DZIAŁALNOŚĆ 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU.

RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ORAZ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNO – ORGANIZACYJNE 20 LIPCA (WTOREK) BR. O GODZINIE 15.00 W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA PRZY UL. MARULEWSKIEJ 28

Właściciel, dyrekcja i kadra pedagogiczno – terapeutyczna NPT Sowa w Inowrocławiu

ZAPRASZAMY!!!

Dlaczego My?

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne SOWA działa od ponad 3 lat, a zlokalizowane jest w budynku domu jednorodzinnego przy ulicy Marulewskiej 28 w Inowrocławiu, co dodatkowo sprzyja budowaniu ciepłej i rodzinnej atmosfery w placówce.

W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego i zajęcia prowadzone przez psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej i fizjoterapeutów. W każdej grupie wiekowej prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, oparte na autorskim programie edukacji językowej.

000000063-2

Doświadczona kadra

Atutem placówki jest przede wszystkim doskonale wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, niewielkie liczebnie oddziały (od 3 do 5 dzieci) oraz indywidualny tryb pracy z każdym dzieckiem.

kultura i rozrywka

Dzieci wraz z nauczycielami/ terapeutami często biorą udział w imprezach kulturalno – rozrywkowych, warsztatach edukacyjnych, chodzą do kina i do teatru, jeżdżą na wycieczki do ciekawych miejsc w regionie.

Rozwijamy się

Co szczególnie istotne w edukacji i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, kadra placówki nieustannie szkoli się oraz podnosi swoje kompetencje i umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Nasz Zespół

Dyrekcja i grono pedagogiczne Niepublicznego Przedszkola terapeutycznego SOWA w Inowrocławiu

Nasza kadra to świetnie wykształceni nauczyciele i terapeuci, dla których praca z dziećmi jest pasją i zawodowym spełnieniem.

To grupa ambitnych i kreatywnych specjalistów w zakresie pracy edukacyjnej i terapeutycznej, ciągle podnoszących swoje kwalifikacje m. in. w celu optymalizowania indywidualnej pracy z dziećmi, wykorzystywania różnorodnych metod i technik pracy oraz właściwego rozpoznawania i zaspokajania potrzeb dzieci. Posiadają oni pełne uprawnienia do pracy w przedszkolu, a także są absolwentami dodatkowych studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Kadrę tworzą nauczycielki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, logopedzi i neurologopedzi, psychologowie, pedagodzy specjalni, terapeuci integracji sensorycznej i fizjoterapeuci, a wspierają – dyrektor przedszkola, profesjonalni instruktorzy zajęć dodatkowych i pomoc nauczycieli i terapeutów.

Podejście Ma Znaczenie

Podstawą pracy dydaktyczno – wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi są Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne tworzone przez kadrę placówki w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego, aktualną podstawę programową wychowania przedszkolnego, zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, opinie lekarskie oraz sporządzaną w punkcie przedszkolnym wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonowania dziecka i prowadzone obserwacje.

Nauka i Zabawa

NPT SOWA w Inowrocławiu jest miejscem, w którym dzieci wspólnie bawią się, zdobywają umiejętności niezbędne w codziennym życiu i uczą się otaczającego świata społeczno – przyrodniczego. Niezależnie od swoich możliwości i ograniczeń są bezwarunkowo akceptowane i bezpieczne, otoczone opieką i życzliwą troską nauczycieli/ terapeutów.

Dołącz Do Nas!

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2.5 roku do 9 lat z mózgowym porażeniem dziecięcym, z ADHD, z zespołem Downa, ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami integracji sensorycznej, z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami pokrewnymi, a także z problemami natury emocjonalno – społecznej.

Jesteśmy Tutaj:

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne
"SOWA"
ul. Marulewska 28
Telefon: 601 389 428
Email: kontakt@sowainowroclaw.pl